ผลิตภัณฑ์การลงทุน ETH เมื่อต้นเดือนนี้มีการไหลเข้าสุทธิสูงสุดในสัปดาห์เดียวนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ตามข้อมูลของ CoinShares

ผลิตภัณฑ์การลงทุน Crypto พุ่งสูงขึ้นในช่วงกลางเดือน นัก […]