นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กพฐ. เน้นย้ำให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เน้นย้ำให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ และโรงเรียนต้องช่วยกันดูแล โดยช่วง 2 ปีที่เด็กต้องเรียนออนไลน์ พอกลับมาเรียนออนไซต์ร่วมกันพบว่า มีลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายมิติ อาทิ การทะเลาะกันระหว่างเด็กกับเด็ก ทั้งโรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียน ซึ่งมีการก่อเหตุเพิ่มมากขึ้น

ขอให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ กำชับไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ให้ช่วยกันดูแล ขณะเดียวกัน ยังพบปัญหานักเรียนทำร้ายตัวเอง ถึงขั้้นเสียชีวิต และมีอีกหลายรายมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

เนื่องจากที่ผ่านมา นักเรียนต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียว เรียนออนไลน์ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น อาจทำให้มีปัญหาสภาพจิตใจ รวมถึงยังพบปัญหาความรุนแรงอีกหลายรูปแบบ ทั้งเด็กถูกทำร้ายจากพ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง ถึงขั้นล่วงละเมิดทางเพศ บางรายมีการตั้งท้อง

ความปลอดภัยในสถานศึกษา

“ขอให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ทุกคนกำชับไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ให้ดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพราะภัยที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตอนนี้ ไม่ใช่ภัยธรรมชาติ แต่เป็นภัยในมิติด้านสังคม ซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โดยในช่วง 3 เดือนแรกไม่อยากให้เน้นเรียนวิชาการมากนัก แต่อยากให้เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน ที่ต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน โดยขอให้ทำงานร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ที่สำคัญของให้เน้นในเรื่องการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อทำความเข้าใจเด็กเป็นรายบุคคล หากพบว่ามีปัญหาให้เร่งหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางแก้ไขทันที” นายอัมพร กล่าว

เลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังเร่งติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน ซึ่งขอย้ำว่าเด็กที่อยู่ในช่วงการศึกษาภาคบังคับทุกคนต้องกลับมาเรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ทุกคนต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้น

ส่วนผู้ที่อายุเกินการศึกษาภาคบังคับ ให้หาวิธีช่วยโดยหารือกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในพื้นที่เพื่อให้คนเหล่านี้มีโอกาสทางการศึกษา เน้นหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรอาชีพ เพื่อการมีงานทำเป็นหลัก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tdbcommunications.com

UFA Slot

Releated